1. 1 Usługi księgowe

  Nasze biuro świadczy następujące usługi księgowe:

  • prowadzenie Ksiąg Handlowych,
  • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
  • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-UE, PIT-4R i inne),
  • sporządzanie deklaracji statystycznych i innych informacji,
  • sporządzanie deklaracji rocznych (PIT-36, PIT-37, PIT-28, CIT-8 i inne).
  • sporządzanie sprawozdań GUS, NBP, US
  • przygotowanie raportów i analiz dla celów controllingowych

  Aby uzyskać szczegółową ofertę, zachęcamy do kontaktu.

 2. 2 Usługi kadrowo-płacowe

  Nasze biuro Rachunkowe świadczy szereg usług kadrowo-płacowych które obejmują:

  • sporządzanie deklaracji do ZUS,
  • obsługa rozliczeń z ZUS,
  • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło,
  • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie list płac,
  • prowadzenie kartotek pracowników,
  • sporządzanie informacji dotyczących wynagrodzeń na potrzeby urzędu skarbowego (PIT-11, PIT-4R),
  • prowadzenie ewidencji urlopów,
  • prowadzenie kartotek pracowniczych
  • przygotowywanie świadectw pracy i zaświadczeń osobowych

  Aby uzyskać szczegółową ofertę, zachęcamy do kontaktu.

 3. 3 Usługi doradztwa finansowego

  • Pożyczki preferencyjne z UE dla małych I średnich przeds. na rozwój działalności (w szczególności działających na obszarach wiejskich). Małe i średnie firmy mogą liczyć na wsparcie w zakresie pożyczek unijnych na rozwój działalności (szczególnie na terenach wiejskich) W tym zakresie możemy się poszczycić dużymi sukcesami.
  • Szeroko pojęte doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczamy programy unijne i projekty realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

  Aby uzyskać szczegółową ofertę, zachęcamy do kontaktu.

 4. 4 Usługi dla osób fizycznych

  • w imieniu naszych klientów wnioskujemy o zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych
  • pomożemy zarejestrować firmę (działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, sp. z o.o., spółkę akcyjną)
  • pomożemy zorganizować pozwolenie na pobyt i pracę dla obcokrajowców zatrudnianych w Polsce

  Umowy, raporty i ewidencje mogą być sporządzane również w języku angielskim – w zależności od potrzeb klienta.

  Opłaty za nasze usługi każdorazowo są negocjowane z klientem. Preferujemy odpłatność w formie miesięcznego ryczałtu, który staramy się utrzymywać przez jak najdłuższy czas na nie zmienionym poziomie.
  Ceny naszych usług są uzależnione od ilości pracy, jaką musimy poświęcić na obsługę danej firmy.

  Zależy to od wielu czynników, między innymi od:

  • rodzaju ewidencji księgowej,
  • ilości dokumentów w miesiącu,
  • liczby zatrudnionych pracowników i profilu działalności.

  Aby uzyskać szczegółową ofertę, zachęcamy do kontaktu.

 5. 5 Zwrot VAT za materiały budowlane. Wnioski VZM-1

  Jeżeli po 1 maja 2004 roku budowałeś lub remontowałeś swój dom lub mieszkanie, posiadasz faktury VAT na zakup materiałów budowlanych, możesz odzyskać 15%, wydanej na ten cel, kwoty podatku VAT.

  Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004, wzrosła stawka VAT na większość materiałów budowlanych z 7% na 22 %. Aby zrekompensować Polskim inwestorom tą podwyżkę, powstała ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe (Dz.U. nr 177, poz. 1468). Reguluje ona zasady zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynku mieszkalnego. Umożliwiono w ten sposób odzyskanie powstałej różnicy w podatku VAT. Wiąże się to z koniecznością złożenia wniosku do urzędu skarbowego i indywidualnym ubieganiem się o zwrot tej kwoty.

  Nasze Biuro świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie. Jeśli chcesz ubiegać się o zwrot vat za materiały budowlane, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

  Aby uzyskać szczegółową ofertę, zachęcamy do kontaktu.

  Cennik

  Wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane: 50 zł za sporządzenie głównego wniosku VZM-1 plus 2 zł za każdą fakturę naniesioną na załącznik

 6. 6 Rozliczenia roczne

  PIT-37 już od 20 zł.

  Aby uzyskać szczegółową ofertę, zachęcamy do kontaktu.

 7. 7 Zapewniamy pełną pomoc i doradztwo przy zakładaniu firmy i prowadzeniu firmy

  Dla firm nowo powstających, z którymi zawrzemy umowę oferujemy bezpłatne przygotowanie i złożenie dokumentów rejestracyjnych firmy. Wyprowadzamy zaległości i kontrolujemy poprawność poprzednich zapisów.
  Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych partnerów handlowych, zwiększamy zakres usług, dostosowując je do indywidualnych potrzeb każdego z nich.

  Nasze biuro kładzie nacisk na komfort Klienta i miłą atmosferę współpracy. Zgodnie z wymogami prawnymi wszystkie usługi wykonywane przez naszą firmę są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

  Dodatkowo Biuro dokonuje wsparcia w zakresie inwestycji przedsiębiorców:

  1. Emisja obligacji korporacyjnych - doradztwo i realizacja
  2. Fundusze inwestycyjne - ASSET Management - doradztwo i realizacja

  Aby uzyskać szczegółową ofertę, zachęcamy do kontaktu.

 8. 8 Rejestracja znaków towarowych, patentów

  Aby uzyskać szczegółową ofertę, zachęcamy do kontaktu.

 9. 9 Wsparcie w zakresie dofinansowania z UE (pożyczki, dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw)

  Aby uzyskać szczegółową ofertę, zachęcamy do kontaktu.

  Gwarantujemy profesjonalną i kompleksową obsługę księgową i doradczą oferowaną przez profesjonalny zespół z wieloletnim doświadczeniem.

  Dla komfortu klienta na stałe współpracujemy z doradcami podatkowymi oraz brokerami ubezpieczeniowymi.

Top